Zdobnictwo stroju ludowego...

[current-page:title] - obraz

W dniach 16-17 czerwca br. w Chorzowie odbyła się konferencja naukowa pt. ZDOBNICTWO STROJU LUDOWEGO. MIĘDZY RZEMIOSŁEM I SZTUKĄ.
Inicjatorką i organizatorką wydarzenia była Dobrawa Skonieczna-Gawlik z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy współpracy z Kingą Czerwińską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Aleksandrą MalczykzARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
Patronat nad sympozjum objęła Sekcja Stroju Ludowego przy ZG Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano referaty dotyczące zarówno strojów ludowych w muzealnych zbiorach wybranych placówek na terenie Polski jak i funkcjonowania strojów lub ich zdobień w kulturze tradycyjnej i współczesnej.
Obrady rozpoczęła nestorka polskiej etnografii i wybitna ekspertka w dziedzinie stroju ludowego – prof. dr hab. Barbara Bazielich, która wprowadziła licznie zgromadzoną publiczność w problematykę konferencji.  
Środowisko badaczek strojów ludowych reprezentowały m.in. Elżbieta Piskorz-Branekova (Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Anna Weronika Brzezińska (UAM, Poznań), Mariola Tymochowicz (UMCS, Muzeum Lubelskie) Maria Kuczyńska (Muzeum Górnośląskie, Bytom), Magdalena Bartosiewicz (Muzeum w Łowiczu) oraz organizatorki: Dobrawa Skonieczna-Gawlik iKinga Czerwińska.
Drugi dzień miał przede wszystkim charakter warsztatowy. Po kilku wystąpieniach dotyczących współczesnych inspiracji strojem ludowym w modzie i dizajnie, odbył się pokaz śląskich jakli, które powstały w ramach projektu Silesia Folk Design, Transformacja tradycji na współczesną sztukę użytkową na bazie śląskiej jakli. O przedsięwzięciu opowiedziała inicjatorka i wykonawca – Aleksandra MalczykzARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
Po prelekcjach rozpoczęły się zajęcia warsztatowe z tradycyjnych technik zdobnictwa strojów śląskich. Organizatorzy umożliwili poznanie arkanów: beskidzkiego haftu krzyżykowego (Łucja Dusek-Francuz, absolwentka naszej etnologii), haftu na cieszyńskich żywotkach (Lidia Lankocz, również nasza absolwentka), malowania szarf i wiązania galandy (Teresa Ogłodek) oraz malowania i druku na tkaninach z wykorzystaniem szablonów (Aleksandra Malczyk oraz panie z Działu Edukacji Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej).
Kolejne spotkanie poświęcone strojom ludowym już we wrześniu, we Wrocławiu (podczas zjazdu PTL). Serdecznie zapraszamy!

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz