Zaproszenie na konferencję...o konferencji

Pragniemy Państwa zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową O konferencji naukowej… i jej fenomenie społeczno-kulturowym , która odbędzie się w Cieszynie w dniach 15-16 marca 2019 roku w Centrum Przedsiębiorczości „Oranżeria” Zamek Cieszyn (ul. Zamkowa 3). Głównym zagadnieniem, poddanym pod dyskusję, będzie kulturowy fenomen konferencji naukowej, który można rozpatrywać na wielu poziomach.
 
Z jednej strony ten specyficzny rodzaj spotkania stanowi okazję do tego, by biorące w nim osoby mogły podzielić się swoją wiedzą, zaprezentować wyniki badań lub skonfrontować sposoby interpretowania danych, określonych procesów czy zjawisk. Z drugiej zaś strony można na nią spojrzeć, jako na rezultat licznych praktyk kulturowych i społecznych, które interesującemu nas spotkaniu towarzyszą. Wspomniane praktyki można obserwować od chwili, kiedy pojawia się idea zorganizowania spotkania (np. dobór tematów, zaproszonych gości, terminu i miejsca obrad i in.), przez czas jego trwania (np. sposoby prezentacji referatów, interakcje uczestników lub towarzyszące konferencji atrakcje) oraz mających miejsce jeszcze jakiś czas po jego oficjalnym zakończeniu (np. związane z udostępnieniem prezentowanych podczas konferencji treści). Dodatkowo wydarzenie to nabiera innego wymiaru, kiedy uwzględni się fakt, iż nigdy nie jest ono zawieszone
w próżni społecznej, ekonomicznej czy politycznej, nierzadko podlega różnego rodzaju modom czy presjom. 
 
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w załącznikach.