Zaproszenie

Zaproszenie 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań

i Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

pod patronatem Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla

i Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Prof. dr hab. Zenona Gajdzicy

 Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka „Gorszego Boga”

w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym i jego konsekwencje

3 listopada 2015 o godz. 10:00-14:00 

Sala Konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Ul. Bielska 62 

Ideą konferencji jest nawiązanie i kontynuacja tematu życia w naznaczeniu stygmatami

oraz szukanie możliwości przeciwdziałania życiu w zredukowanej rzeczywistości

 

          

             Osoby do kontaktu: 

                  dr Dorota Prysak - Uniwersytet Śląski tel. 692 239 722

                  mgr Bogusława Nidecka - Stowarzyszenie „Tęczowa Przystań” tel.508 646 465

                  e-mail: prysakd@op.pl