Zajęcia z tańca

[current-page:title] - obraz

29 marca w ramach zajęć z przedmiotu Regionalizm z edukacją i animacją regionalną, prowadzonego przez dr. Grzegorza Odoja, zeprezentowali się członkowie (dwie pary) Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiaczek” z Alwerni. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Pani Teresa Majewska, studentka III roku Animacji Społeczno-Kulturalnej z Edukacją Kulturalną. W trakcie prezentacji zaliczeniowej na temat „ZPiT >>Krakowiaczek<< jako wyznacznik tożsamości regionalnej Gminy Alwernia” Pani Majewska przedstawiła między innymi historię powstania, repertuar i współczesną działalność zespołu, który obecnie jest wizytówką Gminy Alwernia i całego powiatu chrzanowskiego. Członkowie „Krakowiaczka” wykonali dwa charakterystyczne tańce ludowe: krakowiaka narodowego i polkę. Autorka prezentacji, ukazując specyfikę kulturową Gminy i miasta Alwernia, ze znawstwem omówiła strój regionalny Krakowiaków Zachodnich z miejscowości Grojec oraz bronowicki strój mężatki. 

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz