Żądanie niemożliwego

[current-page:title] - obraz

Chyba nie ma wątpliwości, że Slavoj Žižek jest dziś najbardziej wyrazistym przedstawicielem myśli lewicowej na świecie. Jego pozycja wynika między innymi z tego, że stara się  ukazywać interpretację zjawisk, których ważność nakreślają media. Słoweński filozof i krytyk kultury z analityczną wnikliwością dodaje im intelektualnej głębi. Nie inaczej jest w prezentowanej książce, która stanowi zapis rozmów przeprowadzonych z nim w 2013 roku przez Park Young-juna, wydawcę czasopisma „Indigo”. Periodyk redagowany jest przez grupę młodzieży z Korei Południowej, która w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Indigo Project” zaprasza do dyskusji wybitnych intelektualistów. Žižek należy do grupy zaproszonych. Ustosunkowując się do wydarzeń z ostatnich lat podejmuje zasadnicze problemy współczesnej polityki, ponowoczesności, demokracji, przemocy i rewolucji. W swych opiniach jest bezlitosny, prostolinijny, nie dba o polityczną poprawność. Jest sobą. Posłuchajmy chociażby takiej oto wybranej przeze mnie ekologicznej refleksji: „Z mojej perspektywy ekologia jest najbardziej egotyczną, antropocentryczną machiną jaka istnieje. Przyroda jest szalona. Przyroda jest bezładna i podatna na dzikie, nieprzewidywalne i pozbawione sensu katastrofy, a my jesteśmy zdani na jej bezlitosne kaprysy – nie ma nic takiego jak Matka Ziemia. W naturze zawsze są klęski żywiołowe, coś się psuje, a niekiedy jakaś planeta wybucha”. A w dalszej części tej wypowiedzi suponuje: „Wobec powszechności zanieczyszczeń najlepsze z perspektywy ekologicznej to upakować maksimum ludzi w dużym mieście; wzrośnie wtedy gęstość zaludnienia w tym miejscu, a skażenie per capita będzie dużo mniejsze, więc spore tereny pozostaną względnie czyste. Sądzę, że duże brudne miasta z upakowaną ludnością to ekologicznie najlepsza rzecz dla przyrody”. Refleksje słoweńskiego myśliciela ujęte w formie błyskotliwego wywiadu sprawiają, że przekaz poruszanych kwestii staje się przystępny, co nie powinno zrazić czytelników, którzy dopiero rozpoczynają kontakt z autorem Wzniosłego obiektu ideologii.
dr Grzegorz Odoj