Wystawa poobozowa Animacji Społeczno Kulturalnej

Kaszubskie drogi

Zakład Edukacji Kulturalnej i studenci Animacji Społeczno-Kulturalnej z Edukacją Kulturalnę serdecznie  zapraszają na wernisaż wystawy podsumowującej wędrowny obóz twórczy, który odbył się na Kaszubach we wrześniu 2016 roku i został zrealizowany we współpracy z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.

Galeria

Kaszubskie drogi