Wykład pt. Obcy-zdrajca-wróg. Sens i bezsens antagonistycznych konstrukcji polskości

[current-page:title] - obraz

Obcy-zdrajca-wróg. Sens i bezsens antagonistycznych konstrukcji polskości
 
W dniu 8 maja 2019 r. dzięki inicjatywie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ odbył się interesujący wykład prof. dr hab. Roberta Traby z ISP PAN (Warszawa).  Naszego gościa przywitał Dyrektor Insytytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz.
 
Tematyka wykładu nawiązywała do bieżących dyskursów i reprezentacji historii w przestrzeni publicznej w procesie konstruowania polskiej tożsamości narodowej. Badacz zastanawiał się w jakim stopniu polityka zawłaszcza przestrzeń publiczną i w jaki sposób można zajmować się aktualnymi problemami z tym związanymi.  Analizie poddał kluczowe pojęcia Targowica - zdrada - wróg, odnosząc je do różnych momentów naszych dziejów, również tych dotyczących historii współczesnej (np. katastrofa smoleńska z 2010 r., po której jasno zdefiniowano "wroga"). W konkluzji badacz podjął się próby uniwersalizacji postawionych problemów i naszkicowania alternatywnych ram dla agonistycznej polityki tożsamościowotwórczej odwołującej się współczesnych reprezentacji przeszłości. Celem jest zatem budowa dialogu przy jednoczesnym akcentowaniu różnic. 
 
Wykład zakończył się ożywioną dyskusją, w której uczestniczyli studenci etnologii i antropologii kulturowej oraz pracownicy naukowi (pedagodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, etnolodzy etc.). Zwrócono między innymi uwagę na płynną tożsamość, zauważalny problem "wypierania" się polskości przez młode pokolenie oraz tendencję do nacjonalizmu widoczną niekiedy w ramach starszej generacji, a także swoisty fenomem mitu Franciszka Józefa na pograniczu polsko-czeskim.
 
 

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz