Wydziałowe Dni Pierwszaka w najbliższą środę

[current-page:title] - obraz

Wydziałowe Dni Pierwszaka oraz Powitalny Pakiet Pierwszaka

 
 
Począwszy od połowy października na wszystkich wydziałach zostanie zorganizowany  Dzień Pierwszaka, podczas którego dostępny będzie punkt informacyjny prowadzony przez Centrum Obsługi Studentów. W punkcie będzie można uzyskać informacje o wsparciu prowadzonym na uczelni, studenckich możliwościach rozwoju, a także o prawach i obowiązkach studenta oraz sprawach związanych z tokiem kształcenia. Oprócz punktu informacyjnego o sprawach studenckich, zorganizowany zostanie też punkt Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, w którym  będzie można skonsultować zgłoszenie na Festiwal.
 
W czasie Dnia Pierwszaka wszyscy studenci I roku będą mogli odebrać tzw. Powitalny Pakiet Pierwszaka (kalendarz akademicki, zakładki do książek oraz przypinka uniwersytecka) – materiały będą dostępne tego dnia w punkcie informacyjnym oraz w dziekanacie.
 
Wydziałowy Dzień Pierwszaka na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji odbędzie się w najbliższą środę (23 października br.)., od godz. 10.00 do 13.00.