Współpraca z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Współpraca z Gimnazjum nr 3

W środę 22 lutego 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, reprezentowanym przez dyrektor mgr Danutę Łabaj a Uniwersytetem Śląskim, reprezentowanym przez prorektora ds. finansów i rozwoju dra hab. prof. UŚ Michała Daszykowskiego. W trakcie uroczystości głos zabrali dr Ilona Fajfer-Kruczek z Zakładu Pedagogiki Specjalnej (WEiNoE) koordynator współpracy, a także Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ. Krzysztofa Ślezińskiego. Na sali kameralnej zgromadzeni goście, uczniowie i studenci mieli okazję do wspólnych dyskusji. Po uroczystościach studenci specjalności Resocjalizacja z edukacją międzykulturową, przygotowali dla nich uczniów zajęcia połączone ze zwiedzaniem obiektów uniwersyteckich w Cieszynie, a także warsztaty o charakterze profilaktycznym i integracyjnym. Zakładana współpraca dotyczy zarówno wsparcia metodycznego dla nauczycieli, organizacji zajęć profilaktycznych dla gimnazjalistów, jak również możliwość realizowania praktyk przez studentów oraz projektów badawczych.

Galeria

Współpraca z Gimnazjum nr 3Współpraca z Gimnazjum nr 3