Wernisaż wystawy studentów animacji

[current-page:title] - obraz

Wystawa jest formą publikacji poobozowej podsumowującej obóz twórczy studentów II roku  Animacji Społeczno-Kulturalnej z Edukacją Kulturalną. Obóz odbył się w Jastrzębiej Górze we wrześniu 2017 roku.  Studenci pracowali  nad własnymi projektami twórczymi w terenie  pod  opieką mgr Jolanty Gisman-Stoch z Zakładu Edukacji Kulturalnej. Tradycyjnie, studenci WEiNoE przeprowadzili  również  działania animacyjne dla dzieci z Jastrzębiej Góry, otrzymując dodatkowe wsparcie w postaci doradztwa metodycznego od  mgr Anny Dereń - dyrektora Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, z którym Zakład Edukacji Kulturalnej od lat współpracuje. Wystawa została sfinansowana ze środków samorządu studenckiego przyznanych na działalność Koła Animatorów Kultury.  Będzie można ją oglądać do 26 lutego.