Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Gminą Cieszyn

W czwartek 30 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gminą Cieszyn. Porozumienie przewiduje współpracę w zakresie: realizacji projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, włączania się uczelni w projekty kulturalne Cieszyna, organizacji inicjatyw prezentujących Cieszyn jako miasto akademickie, wsparcia wysiłków miasta w przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych z Bielskiem-Białą. Wspólne działania obejmą również: organizację i promocję wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz mieszkańców Cieszyna, promowanie postaw oraz idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów UŚ, organizację praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni, a także promowanie przez strony porozumienia idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego.
 
Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentował JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Gminy Cieszyn porozumienie podpisał burmistrz Ryszard Macura.
 
W wydarzeniu uczestniczyli również: prof. dr hab. Zenon Gajdzica – dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dr Katarzyna Marcol – prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski – prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Artystycznego, dr Magdalena Ochwat – dyrektor Gabinetu Rektora i mgr Dariusz Laska – dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Galeria


Załączniki