Teren

Kiedy studenci innych kierunków na początku lipca udają się na zasłużone (lub nie) wakacje, etnolodzy z Cieszyna muszą podjąć jeszcze jeden wysiłek – badania terenowe.
 
 
W tym roku jedna grupa wyjechała do Biecza, zwanego także małym Krakowem lub Carcassonne ze względu na pozostałości średniowiecznych murów. Tam będą starali się poznać i zrozumieć specyfikę kulturową regionu, a przede wszystkim to, jak jego mieszkańcy radzą sobie z budowaniem lokalnych wspólnot (kulturowych, religijnych, politycznych), jak w niesłusznie nazywanej Polsce B próbują bez wsparcia wielkich ośrodków budować kulturę w mieście oraz na czym opierają swoją pamięć kulturową. W tym roku dyrekcja Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie porozumiała się z władzami UEFA i Francuską Federacją Piłkarską. Porozumienie zaowocowało takim ułożeniem kalendarza rozgrywek Mistrzostw Europy, żeby studenci i studentki wspólnie mogli oglądać mecze :)
 
Druga grupa zawitała do Gliwic, a dokładniej gliwickiej dzielnicy – Bojkowa (dawny Schönwald), który niegdyś stanowił odrębną wieś. Skomplikowana historia wsi zasiedlonej już w XIII wieku przez osadników frankońskich skłoniła nas do poszukiwań badawczych skupiających się na tematyce pamięci. Przełomowy rok 1945 spowodował całkowitą wymianę ludności zamieszkujących Bojków. Badania zakładają porównanie historii z pamięcią oraz będą stanowiły próbę odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie ma pamięć w procesie kreowania tożsamości kulturowej dzisiejszych mieszkańców Bojkowa.