Szlak Tradycji Śląska Cieszyńskiego

W czerwcu 2015 roku miały miejsce praktyki studenckie na Śląsku Cieszyńskim, organizacji których podjęli się pracownicy naukowi Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ oraz Zamku Cieszyn. Uczestniczyły w nich studentki pierwszego roku etnologii. Ich celem było prześledzenie sposobu funkcjonowania niektórych rzemiosł umieszczonych na "Szlaku Tradycji Śląska Cieszyńskiego" (bibułkarstwo, malarstwo na szkle, szlifowanie kryształów oraz obróbka kości). Uczestniczki eksploracji terenowych prowadziły zarówno wywiady pogłębione z wybranymi rzemieślnikami, jak również krótkie ankiety z potencjalnymi odbiorcami – mieszkańcami regionu i turystami.

 

Galeria