Sympozjum nt. Polsko-Czeskich relacji filozoficznych

W dniu 27 września 2017 o godzinie 14.00 odbędzie się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji (Centrum Konferencyjne) sympozjum nt. Polsko-Czeskich relacji filozoficznych. Podczas sympozjum wystąpią z referatami prof. zw. dr hab. Andrzej Noras: Bernard Bolzano – czeski Leibniz, ks. prof. PhDr Pavol Dancak, Ph.D.:  Elementy filozofii wychowania Radima Palouša, dr hab. Jan Kajfosz: Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata",dr hab. Marek Rembierz: Filozofia czeska w badaniach historyczno-filoficznych Czesława Głombika. Po referatach prelegenci wezmą udział w panelu, który będzie moderować dr hab. Marek Rembierz. Sympozjum jest elementem projektu pt.Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.