Organizacja studiów

Obrona pracy dyplomowej - informacje dla studentów ostatnich lat
informacja o obronie

proces składania pracy dyplomowej w systemie APD
druk RTP

 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
Zarządzenie nr 39 Rektora z dnia 20 marca 2017

 

Informacja dla osób ubiegających się o IOS i ITS
- UCHWAŁA NR 64 - warunki przejścia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne
- UCHWAŁA NR 65 - zasady udzielania zgody na  ITS