Stanowisko części społeczności akademickiej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie obecności w życiu publicznym treści i symboli o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i faszystowskim

Wydarzenia, które rozegrały się 11 listopada na ulicach wielu polskich miast stały się dla części pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji impulsem do zabrania głosu i przeciwstawienia się niepokojącym zjawiskom.
 
Jako osoby współtworzące społeczność akademicką, których obowiązkiem jest przekazywanie młodym ludziom rzetelnej i wolnej od uprzedzeń wiedzy o kulturze i społeczeństwie,  zdajemy sobie sprawę, iż jesteśmy w równym stopniu zobowiązani do przekładania tych wiadomości na praktyczne działanie. Wiarygodność wygłaszanych przez nas teorii potwierdzamy postawą, którą przyjmujemy w obliczu konkretnego problemu.
 
W obecnej sytuacji mamy coraz częściej do czynienia z licznymi przypadkami manipulacji i ignorancji w odniesieniu do migracji, uchodźców, wielokulturowości oraz tożsamości narodowych, etnicznych czy religijnych.  Ciche przyzwolenie na coraz głośniej wypowiadane nieprawdziwe sformułowania w tym zakresie prowadzi do coraz częstszych przejawów dyskryminacji, wykluczenia i mowy nienawiści.
 
Ucząc o różnorodności kultur, głosząc idee równej wartości wszystkich ludzi, bez względu na występujące „odmienności”, przekonując młodych ludzi o uniwersalnej wartości człowieka jako jednostki i członka społeczności, w końcu domagając się respektowania wartości humanistycznych nie możemy milczeć w obliczu coraz głośniej wybrzmiewającej mowy nienawiści.
 
Wiedza, którą dzielimy się z młodymi ludźmi tylko wtedy ma sens i tylko wtedy jest autentyczna, kiedy ma przełożenie na realne działanie.  Poprzez okazywanie szacunku Innym, tego szacunku uczymy.
 
Nie chcemy milczeć, kiedy do głosu dochodzą hasła rasistowskie, antysemickie, homofoniczne, które pozbawiają człowieka godności  i człowieczeństwa a w efekcie prowadzą cierpienia.

Załączniki