Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą

Szanowni Państwo,
Serdecznie Państwa zapraszam w imieniu swoim oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" Małgorzaty Ratajczak na konferencje zatytułowaną "Specjalne potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin zaangażowanych w pieczę zastępczą" , którą już po raz czwarty wspólnie organizujemy. Celem konferencji jest spojrzenie całościowe na rodzinę przez pryzmat jej nowych członków. Konferencja odbędzie się 8 listopada w sali konferencyjnej w godzinach 10:00-14:00. Szczegółowy plan konferencji znajduje się w załączniku.
Z wyrazami szacunku
Dorota Prysak