Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego

We wtorek 15 grudnia 2015 roku Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej organizuje II Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Obrady trzech paneli dyskusyjnych będą odbywały się w Centrum Konferencyjnym, sali 20 i 104. Mamy nadzieję, że podejmowana tematyka spotka się z zainteresowaniem społeczności akademickiej. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i udziału w obradach.