Publikacje pracowników IEiAK

Publikacje pracowników IEiAK dostępne są również w Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (REBUŚ):
 
Prof. zw. dr hab. Halina Rusek:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/simple-search?filterquery=Rusek%2C+Halina&filtername=author&filtertype=equals
dr hab. Jan Kajfosz
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/simple-search?filterquery=Kajfosz%2C+Jan&filtername=author&filtertype=equals
dr hab.prof. UŚ Maciej Kurcz
https://rebus.us.edu.pl/simple-search?location=%2F&query=Kurcz&rpp=10&sort_by=score&order=desc
dr hab. Agnieszka Pieńczak:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Pie%C5%84czak%2C+Agnieszk
dr hab. Marek Rembierz
https://rebus.us.edu.pl/simple-search?location=%2F&query=Rembierz&rpp=10&sort_by=score&order=desc
dr hab. Stanisław Węglarz
https://rebus.us.edu.pl/simple-search?location=%2F&query=W%C4%99glarz+Stanis%C5%82aw&rpp=10&sort_by=score&order=desc
dr Grzegorz Błahut
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=B%C5%82ahut%2C+Grzegorz
dr Kinga Czerwińska
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Czerwi%C5%84ska%2C+Kinga
dr Anna Drożdż
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Dro%C5%BCd%C5%BC%2C+Anna
dr Remigiusz Kopoczek:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Kopoczek%2C+Remigiusz
dr Katarzyna Marcol:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Marcol%2C+Katarzyna
dr Grzegorz Odoj:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Odoj%2C+Grzegorz
dr Magdalena Szalbot:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Szalbot%2C+Magdalena