PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI STUDENTÓW: ERASMUS+ (do 24 kwietnia br.)

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI STUDENTÓW: 
ERASMUS+ (do 24 kwietnia br.)

  • od 17 do 24 kwietnia (PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w sekretariacie etnologii i antropologii kulturowej, p. 17, godz. 9.00-13.00).
  • ROZMOWY KWALIFIKACYJNE: 25 kwietnia, godz. 9.00, p. 18.

 
ERASMUS + REKRUTACJA 2018/2019

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
ogłasza rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:
• Średnia ocen
• Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta
Wymagane dokumenty:
• Formularz aplikacyjny - do pobrania i wypełnienia on-line na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Etnologii, p. 17 wraz z pozostałymi dokumentami w opisanej teczce wiązanej wg wzoru: IMIĘ, NAZWISKO. KIERUNEK STUDIÓW, NR TELEFONU).
• Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.
• Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Etnologii do dnia 24 kwietnia  2018 roku

Formularze aplikacyjne, zasady rekrutacji studentów w ramach Erasmus+ oraz inne przydatne informacje dostępne są na stronie:
www.erasmus.us.edu.pl
Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona dnia 25 kwietnia 2018r. po obradach Komisji na tablicy ogłoszeń Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.
 
 
Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres koordynatora wydziałowego Erasmus+:

dr Magdalena Szalbot magdalena.szalbot@us.edu.pl