Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

prof. zw. dr hab. Halina Rusek
Kierownik w  Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546135; 304; 310, halina.rusek@us.edu.pl

dr hab. Jan Kajfosz
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
338546159, jan.kajfosz@us.edu.pl

dr hab. Maciej Kurcz
Kierownik w Zakładzie Studiów Globalnych
338546161, 338546162, maciej.kurcz@us.edu.pl

dr hab. Marek Rembierz
ZakładTeorii i Badań Antropologicznych
338546215, marek.rembierz@gmail.com

dr hab. Stanisław Węglarz
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
33854161, stanislaw.weglarz@us.edu.pl

dr Grzegorz Błahut
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546161, grzegorz.błahut@us.edu.pl

dr Kinga Czerwińska
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546150, kinga.czerwinska@us.edu.pl

dr Anna Drożdż
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546159, adrozdz@o2.pl

dr Katarzyna Marcol
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
33 8546 159, katarzyna.marcol@us.edu.pl

dr Grzegorz Odoj
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546158, grzegorz.odoj@us.edu.pl

dr Agnieszka Pieńczak
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
338546177, agnieszka.pienczak@us.edu.pl

dr hab. Grzegorz Studnicki
Zakład Teorii i Badań Antropologicznych
338546331, grzegorz.studnicki@us.edu.pl

dr Magdalena Szalbot
adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
338546161, magdalena.szalbot@us.edu.pl