(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny- opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”

program_konferencji_1.jpg

W dniu 22 listopada na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja naukowa pt. (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny- opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”, zorganizowana przez Insytytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polski Instytut Antropologii.  Zebranych gości przywitali kolejno dr hab. Andrzej Kasperek (Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego) oraz  dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz  (Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii  Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego).  
 
W programie konferencji zaplanowano sesję plenarną złożoną z dwóch części. Część I zatytułowana Mapowanie zjawisk kultury - interpretacje i perspektywy badawcze moderowana była przez dr hab. em. prof. UŚ Zygmunta Kłodnickiego, część II noszącą tytuł Ochrona, rewitalizacja i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego) prowadziła PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. Po sesji plenarnej obrady przeniosły się do dwóch równoległych sekcjach tematycznych, moderowanych przez dr hab. Grzegorza Studnickiego (sekcja I: Dziedzictwo kulturowe pogranicza - kontynuacja czy zmiana?) i dr Agnieszkę Pieńczak i dr Magdalenę Szalbot (sekcja II: Strategie i działania instytucji promujących dziedzictwo kulturowe).
 
Konferencji towarzyszyła również wystawa fotograficzna pt.  Wieś polska lat 60. XX wieku w obiektywie etnologa, przygotowana przez  pracowników cieszyńskiego IEiAK (dr Agnieszka Pieńczak, dr Magdalena Szalbot, dr hab. Grzegorz Studnicki) oraz studentów II i III roku cieszyńskiej etnologii, poprzedzona zwiedzaniem Pracowni Digitalizacyjnej Polskiego Atlasu Etnograficznego (sala 119).
 
W wydarzeniu uczestniczyli naukowcy i działacze organizacji pozarządowych z Polski, Białorusi, Słowacji i Czech. Wśród polskich badaczy znaleźli się przedstawiciele  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Muzeum Saturn w Czeladzi, Polskiego Instytutu Antropologii w Warszawie, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,  Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach.  W tym dniu na Wydziale  wśród gości zagranicznych gościliśmy niezależną badaczkę z Białorusi,  naukowców ze Słowacji (Univerzita sv. Cyrila a Metoda  - Trnava, Slovensko) oraz przedstawiciela Izby Regionalnej im. Sikory (Jabłonków, Czechy) oraz Sekcji Ludoznawczej PZKO w RC.
 

Galeria

Sesja plenarnaSesja plenarnaSesja plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesje plenarnaSesja plenarnaSesja plenarnaSesja plenarnaSesja plenarnaZwiedzanie Pracowni Digitalizacyjnej PAEZwiedzanie Pracowni Digitalizacyjnej PAEZwiedzanie Pracowni Digitalizacyjnej PAEZwiedzanie Pracowni Digitalizacyjnej PAEWystawa fotograficznaWystawa fotograficznaWystawa fotograficznaObrady w sekcjachObrady w sekcjachObrady w sekcjachObrady w sekcjach