Posiedzenie Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma "Ethnologia Europae Centralis"

W dniu 24 maja 2017 odbyło się w Cieszynie zebranie Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma "Ethnologia Europae Centralis" z udziałem kilkunastu naukowców z Polski, Czech oraz Słowacji. Zebranych gości przywitał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ prof. dr hab. Zenon Gajdzica, a następnie Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej dr hab. Maciej Kurcz. W spotkaniu uczestniczyły również dwie nowe członkinie Rady Redakcyjnej ze strony polskiej - dr Katarzyna Marcol oraz dr Agnieszka Pieńczak.
 
W trakcie spotkania omawiano różne kwestie, w tym zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie pozyskiwania i opracowania redakcyjnego artykułów prezentowanych na łamach kolejnych tomów czasopisma (indeksowanego w bazie ERIH). Zwrócono uwagę między innymi na zmiany dotyczące sposobu recenzowania tekstów, ich tematykę, a także możliwość pozyskiwana potencjalnych autorów ze środowisk muzealnych zlokalizowanych w dalszych części Europy. Ważnym punktem zebrania była finalizacja umowy o wzajemnej współpracy, zawarta pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave.
 

Galeria

Posiedzenie Rady Redakcyjnej EECPosiedzenie Rady Redakcyjnej EECPosiedzenie Rady Redakcyjnej EECPosiedzenie Rady Redakcyjnej EECPosiedzenie Rady Redakcyjnej EEC