Ogólnoeuropejska konferencja o nowych nacjonalizmach w sieci

Jan Kajfosz

Na internetowym kanale Youtube pojawiło się nagranie obrad międzynarodowej konferencji pt. New Nationalisms: Sources, Agendas, Languages (Wrocław, 25.-27.9.2017) , zorganizowanej przez Academia Europaea (Academy of Europe). Z referatem wystąpił pracownik cieszyńskiej etnologii dr hab. Jan Kajfosz. Wykład wprowadzający wygłosił światowej sławy antropolog Thomas Hylland Eriksen z Oslo.
 
Nagranie z pierwszego dnia obrad dostępne na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=P_1E60wS00U&list=PLMv3vuGs_0OVYurN7suMvkmusXOiwk6N4