Nieobecność Profesor Agnieszki Pieńczak

[current-page:title] - obraz

Studenci oraz studentki I roku etnologii i antropologii kulturowej,
 
Z uwagi na wyjazd służbowy do Warszawy na posiedzenie ekspertów ds. oceny wniosków NPRH dr hab. Agnieszka Pieńczak odwołuje zajęcia dydaktyczne i dyżur w dniu 30 października 2019 roku (środa).
 
Zajęcia zostaną odrobione w dniu  5 listopada 2019 r. (wtorek, godz. 10.35-11.20, sala 118 - wykład) i w późniejszych terminach.