Nieobecność dra Grzegorza Odoja

[current-page:title] - obraz

W dniu dzisiejszym (tj. 3 grudnia 2019 r.) zajęcia i dyżur dra Grzegorza Odoja zostają odwołane z powodu wyjazdu.
 
Zajęcia zostaną odrobione przez prowadzącego zgodnie z ustaleniami  ze studentami.