Nieobecność dr Magdaleny Szalbot

[current-page:title] - obraz

W dniu 3 i 5 grudnia  2019 r. zajęcia  dydaktyczne i dyżur dr Magdaleny Szalbot zostają odwołane z przyczyn zdrowotnych.
 
Zajęcia zostaną odrobione przez prowadzącego zgodnie z ustaleniami  ze studentami.