Aktualności

[current-page:title] - obraz

W dniach 5-9 kwietnia w ramach działalności Koła Naukowego Etnologów odbyła sie wycieczka do Sanoka i w jego okolice.

Pytanie o kulturę stawiane jest bardzo często i w różnych kontekstach. Dla antropologii kultura jest pojęciem zasadniczym.

[current-page:title] - obraz

29 marca w ramach zajęć z przedmiotu Regionalizm z edukacją i animacją regionalną, prowadzonego przez dr.

[current-page:title] - obraz

Z okazji dnia otwartego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, który odbył się 8 marca 2017 r.

Plakat

W dniach 24-25 października w ramach konferencji zaoferowaliśmy interesujące obrady, spotkania i wydarzenia.

Kongres Kobiet - obraz

Od zeszłego roku Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie aktywnie uczestniczy w organizacji Ko