Nauka

Zaproszenia na konferencje:

Organizowane i współorganizowane konferencje:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Decyzję o powołaniu cieszyńskiego oddziału PTL w Cieszynie podjęto w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w czerwcu 2009. Decyzją Zarządu Głównego PTL podjętą na posiedzeniu we Wrocławiu w dniu 17 września 2009 jednogłośnie przyjęto wniosek o powołanie Oddziału PTL w Cieszynie. Odpis KRS z adnotacją o zarejestrowaniu oddziału pochodzi z dnia 08 stycznia 2010 roku.

 

Skład Zarządu: prezes – dr hab. Agnieszka Pieńczak (do listopada 2013 roku – dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki), wiceprezes – dr Katarzyna Marcol (do 13 grudnia 2017 roku - dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz), skarbnik – dr Magdalena Szalbot, sekretarz – mgr Edyta Diakowska-Kohut.

Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Kinga Czerwińska (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), dr Anna Drożdż, dr hab. Jan Kajfosz, dr Grzegorz Błahut (członkowie Komisji Rewizyjnej).

Liczba członków: oddział liczy obecnie 20 członków, w tym 19 członków zwyczajnych i 1 honorowego (dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki). Trzy osoby zarejestrowane były wcześniej w innych oddziałach PTL: oddział krakowski (dr A. Pieńczak), oddział bielski (prof. zw. dr hab. Halina Rusek), oddział wrocławski (prof. dr hab. Z. Kłodnicki).

 

 

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Rok przystąpienia

1.

Błahut Grzegorz

dr

2009

2.

Czerwińska Kinga

dr

2009

3.

Drożdż Anna

dr

2009

4.

Diakowska-Kohut Edyta

mgr

2012

5.

Grzywa Jacek

dr

2009

6.

Haczek Sabina

mgr

2009

7.

Kajfosz Jan

dr hab. 

2009

8.

Kłodnicki Zygmunt

dr hab. emer. prof. UŚ

2009

9.

Marcol Katarzyna

dr

2009

10.

Pieńczak Agnieszka

dr hab.

2009

11.

Rusek Halina

prof. zw. dr hab.

2009

12.

Studnicki Grzegorz

dr hab.

2009

13.

Szalbot Magdalena

dr

2009

14.

Pawlitko Agnieszka

mgr

                                                                                        2017

15.

Szyndler Magdalena

dr hab.

2012

16.

Śleziński Krzysztof

dr hab.prof. UŚ

2012

17.

 

18.

 

19.

20.

 Rembierz Marek

 

Liniany Jan

 

Gebauer Anna Maria

Magdalena Toboła-Feliks

dr hab.

 

mgr

 

mgr

mgr

2015

 

2015

 

2012

2019