Nauka

Zaproszenia na konferencje:

  • (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I"(podsumowanie projektu) (22 listopada 2017): 

       http://ieiak.us.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje-naukowa-postdziedzictw...

Organizowane i współorganizowane konferencje:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Decyzję o powołaniu cieszyńskiego oddziału PTL w Cieszynie podjęto w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w czerwcu 2009. Decyzją Zarządu Głównego PTL podjętą na posiedzeniu we Wrocławiu w dniu 17 września 2009 jednogłośnie przyjęto wniosek o powołanie Oddziału PTL w Cieszynie. Odpis KRS z adnotacją o zarejestrowaniu oddziału pochodzi z dnia 08 stycznia 2010 roku.

 

Skład Zarządu: prezes – dr Agnieszka Pieńczak (do listopada 2013 roku – dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki), wiceprezes – dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz, skarbnik – dr Magdalena Szalbot, sekretarz – mgr Edyta Diakowska-Kohut.

Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Katarzyna Marcol członek Komisji Rewizyjnej – dr Magdalena Szyndler, członek Komisji Rewizyjnej – mgr Jacek Szczyrbowski.

Liczba członków: oddział liczy obecnie 18 członków, w tym 17 członków zwyczajnych i 1 honorowego (dr hab. prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki). Trzy osoby zarejestrowane były wcześniej w innych oddziałach PTL: oddział krakowski (dr A. Pieńczak), oddział bielski (prof. zw. dr hab. Halina Rusek), oddział wrocławski (prof. dr hab. Z. Kłodnicki).

 

 

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Rok przystąpienia

1.

Błahut Grzegorz

dr

2009

2.

Czerwińska Kinga

dr

2009

3.

Drożdż Anna

dr

2009

4.

Diakowska-Kohut Edyta

mgr

2012

5.

Grzywa Jacek

dr

2009

6.

Haczek Sabina

mgr

2009

7.

Kajfosz Jan

dr hab. prof. UŚ

2009

8.

Kłodnicki Zygmunt

dr hab. prof. UŚ

2009

9.

Marcol Katarzyna

dr

2009

10.

Pieńczak Agnieszka

dr

2009

11.

Rusek Halina

prof. zw. dr hab.

2009

12.

Studnicki Grzegorz

dr

2009

13.

Szalbot Magdalena

dr

2009

14.

Szczyrbowski Jacek

mgr

2009

15.

Szyndler Magdalena

dr

2012

16.

Śleziński Krzysztof

dr hab.

2012

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 Rembierz Marek

 

 Rauszer Michał

 

 Liniany Jan

 

Gebauer Anna Maria

dr hab.

 

dr

 

mgr

 

studentka

2015

 

2015

 

2015

 

2012