Muzułmanie w Europie...

[current-page:title] - obraz

To pozycja bardzo aktualna, niezwykle potrzebna, interesująca i – jak się okazuje – kontrowersyjna. Z jednej bowiem strony pochlebne opinie czytelnicze, wskazujące na jej obiektywizm i naukową rzetelność (zwłaszcza jeśli chodzi o próbę wyjaśnienia źródeł islamofobii), a z drugiej – zarzuty tendencyjności i braku krytycyzmu wobec zeuropeizowanego Islamu. Nilüfer Göle, uznana turecka socjolożka, wykładowczyni Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Paryżu, w swej książce balansującej między esejem, publicystyką a reportażem, w zajmujący i przystępny sposób analizuje wyniki badań terenowych prowadzonych w latach 2009-2013 w wielu miastach europejskich (m.in. w Bolonii, Brukseli, Kolonii, Paryżu, Sarajewie). Ich zasadniczym celem było przedyskutowanie spornych kwestii, które wiążą się z obecnością muzułmanów na naszym kontynencie. Rozmowy i wywiady dotyczyły zasłon noszonych przez kobiety, ulicznych modłów, budowy meczetów, żywności halal, szariatu i innych kwestii, wywołujących publiczne spory wokół „rozmaitego pojmowania islamu, granicy między tym, co dozwolone, a tym, co zakazane, tego, co uważają za święte, a co bluźniercze, co należy od ich osobistego wyboru, a co od przepisów islamu”. Głosu udzielono nie tylko tzw. zwykłym muzułmanon, ale też osobom spoza kręgu kultury muzułmańskiej. Byli wśród nich ludzie religijni i niewierzący, praktykujący i niepraktykujący, konwertyci, feministki, imamowie, kobiety noszące chustę i te, które jej nie zakładają, młodzież pochodząca z małżeństw mieszanych, publicyści, działacze społeczni – niezwykle wielobarwne spektrum postaw, zapatrywań i światopoglądów. Poczynione spostrzeżenia i obserwacje skłaniają do krytycznej dyskusji i  otwartej wymiany myśli. Lektura tego opracowania nie pozostawia czytelnika obojętnym.
dr Grzegorz Odoj