Kontakt

 

Serkretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Bielska 62  

43-400 Cieszyn

pokój 17, tel. +48  33 854 61 50

etnologia@us.edu.pl
magdalena.gawor@us.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62

43-400 Cieszyn

pokój 3, tel. +48 33 854 63 79, +48 33 854 63 81

Studia stacjonarne I i II stopnia - kierunek Etnologia

+48 33 854 63 79, +48 33 854 63 81