Konferencja Diagnoza Zagrożeń

ZAPROSZENIE

na konferencję nt.
„Diagnoza zagrożeń uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym”

Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 – Cieszyn

01.02.2016 r., godz.10.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu badawczego nt. „Monitorowanie skali zagrożeń
i przemocy w środowisku lokalnym – sporządzenie diagnozy”, realizowanego przez Zespół Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie (Zleceniodawcy).

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców Cieszyna, szczególnie przedstawicieli władz samorządowych, pracowników administracji publicznej, służb mundurowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
a także dyrektorów i pracowników jednostek oświatowych. Konferencja ma charakter otwarty.

Ramowy plan konferencji:

10.00 – Otwarcie konferencji:

Prof. dr. hab. Zenon Gajdzica– Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie

mgr Helena Smolarz- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

 dr Ilona Fajfer-Kruczek – kierownik Zespołu badawczego

10.30 – mgr Lucyna Lanc-Kasperek -z-ca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie – Działania podejmowane w zakresie uzależnień w Gminie Cieszyn

10.40 – mgr Sylwia Witek - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Cieszyn – Zakres działań obejmujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Cieszyn

10.50 – mgr Anna Gaweł – Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej – przegląd wyników badań

11.10 – dr Sylwia Wrona – Specyfika funkcjonowania społecznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w kontekście profilaktyki uzależnień i przemocy – wybrane zagadnienia

11.20 – dr Ilona Fajfer-Kruczek – Skala zjawisk uzależnień i przemocy w Gminie Cieszyn w perspektywie mieszkańców – przegląd wyników badań

11.45 – przerwa kawowa i dystrybucja Raportu z badań

12.00 – zakończenie konferencji

Załączniki