Kobieca twarz uchodźstwa

Panel dyskusyjny „Kobieca twarz uchodźstwa” w ramach III Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego

Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którym obecnie stoi Europa, jest problem uchodźstwa. Problem, wokół którego powstało wiele niepokojących stereotypów. Te z kolei z podwójną mocą uderzają w najsłabszych – kobiety i dzieci, które, uciekając przed wojną, na swej drodze napotykają niechęć i odrzucenie.

  • Jak wygląda życie kobiet – uchodźców?
  • Dlaczego tak trudno zrozumieć sytuację kobiet na uchodźstwie?
  • Dlaczego w mediach nie widać kobiet uciekających przed konfliktami zbrojnymi?
  • Czy kultura ma wpływ na życie kobiet na uchodźstwie?

Na pytania o sytuację kobiet zmuszonych do opuszczenia rodzinnych stron z powodu konfliktów zbrojnych rozmawialiśmy z Aleksandrą Zamojską, która pełniła m. in. funkcję doradcy ds. Kulturoznawstwa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie oraz z Roua Al Taweel – studentką na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, pochodzącą z Syrii. Panel poprowadziły Anna Drożdż i Santana Murawska, etnolożki i antropolożki z Uniwersytety Śląskiego.

Aleksandra Zamojska: doktorantka w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami współczesnych społeczeństw muzułmańskich w Afryce, uwagę kieruje także na problematykę gender w świecie islamu oraz sytuację dzieci w krajach muzułmańskich. W latach 2010/2011 pełniła funkcję Doradcy ds. Kulturoznawstwa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, gdzie przygotowała m.in. cykl szkoleń zawodowych dla policjantek. Prowadziła także szkolenia dla żołnierzy jadących na misję pokojową w ośrodku szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach-Bukówce (2008, 2010).
 
Rua Al Taweel: stypendystka programu GEMMA: Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies w Ośrodku Naukowo-Badawczym Problematyki Kobiet na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; aktywistka związana z środowiskami feministycznymi i pacyfistycznymi.

Anna Drożdż: doktor etnologii, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą tradycyjną, szczególnie tymi, które odnoszą się do jej aspektów społecznych i symbolicznych. Prowadzi zajęcia z antropologii płci, bada problematykę znaczenia kobiety i kobiecości w kulturze tradycyjnej.
 
Santana Murawska: absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie doktorantka Kulturoznawstwa w Zakładzie Teorii i Historii Kultury UŚ. Koordynatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, organizowanego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Tematyka panelu została wybrana z uwagi na trwający obecnie kryzys uchodźców i uchodźczyń oraz niepokoje i społeczne lęki, które wywołał ów kryzys. Podczas spotkania zaproszone ekspertki podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami w odniesieniu do zagadnień dotyczących dyskursu medialnego i sposobu przedstawiania uchodźstwa w mediach, a także konsekwencji budowania męskiego obrazu uchodźstwa oraz specyfiki migracji kobiet, z uwzględnieniem wpływów kulturowych.
Spotkanie zakończyły wspólne konkluzje związanie z nadziejami na lepszą weryfikację przekazów medialnych dotyczących uchodźstwa przez społeczeństwo w przyszłości, budowanie obrazu uciekających przed konfliktami z empatią i zrozumieniem dla ich kultury oraz niesienie pomocy bez względu na różnice kulturowe, płeć czy wyznanie.
AUDIO - Panel Kobieca Twarz Uchodźstwa - 2015

Galeria