Zakład Teorii i Studiów Antropologicznych

Pracownicy Zakładu Teorii i Studiów Antropologicznych podejmują w studiach teoretycznych i antropologicznych zagadnienia z zakresu antropologii społeczno-kulturowej, dla której kategoriami kluczowymi są kultura i człowiek kulturowy – twórca,  uczestnik i znawca swojej kultury. Poszukiwania badawcze prowadzą członków Zakładu ku studiom międzykulturowym i próbom zrozumienia istoty różnic kulturowych. Obejmują również problematykę pamięci kulturowej,  odwoływania się do przeszłości, tradycji, dziedzictwa w procesie tworzenia tożsamości zbiorowych, granic grupowych oraz dystynkcji kulturowej. Swoje projekty badawcze realizują przede wszystkim w kontekście społeczności lokalnych, regionalnych i pogranicznych.