Struktura Instytutu

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dyrektor

dr hab. Maciej Kurcz
tel: 33/8546150, 158

Zastępca Dyrektora

dr Anna Drożdż
tel: 33/8546150, 158

Zakład Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych

pokój         Tel.wewn.

Kierownik

prof. zw. dr hab. Halina Rusek – prof. zwyczajny

halina.rusek@us.edu.pl

125

341

Adiunkt

dr hab. Grzegorz Studnicki

grzegorz.studnicki@us.edu.pl

124

331

Adiunkt dr Grzegorz Błahut grzegorz.blahut@us.edu.pl 18 162

Zakład Teorii i Badań Kultury Współczesnej

Kierownik

dr hab. prof. UŚ Jan Kajfosz – adiunkt

urlop naukowy:
17.02.2017 r. do 16.08.2017

jan.kajfosz@us.edu.pl

CT 06

159

Adiunkt

dr hab. Stanisław Węglarz

stanislaw.weglarz@us.edu.pl

18

162

Adiunkt

dr Kinga Czerwińska

kinga.czerwinska@us.edu.pl

17a

168

Adiunkt dr Magdalena Szalbot magdalena.szalbot@us.edu.pl 18

161

St. wykład.

dr Grzegorz Odoj

grzegorz.odoj@us.edu.pl

17a

168

Zakład Etnologii i Geografii Kultury

Kierownik

dr hab. Maciej Kurcz – adiunkt

maciej.kurcz@us.edu.pl

17

158

Adiunkt

dr hab. Marek Rembierz

marek.rembierz@us.edu.pl

261

261

Adiunkt

dr Katarzyna Marcol

urlop  naukowy: 01.10.2016 do 17.02.2017  
01.10.2017 do 15.02.2018

katarzyna.marcol@us.edu.pl

CT 06

159

Adiunkt dr Agnieszka Pieńczak agnieszka.pienczak@us.edu.pl 119 , 123 177, 176
Adiunkt dr Anna Drożdż anna.drozdz@us.edu.pl 17 158