Mrg. et Mgr. Klára Brožovičová, PhD

Mrg. et Mgr. Klára Brožovičová, PhD
 
Adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych
tel. 338546 150
 
Uzyskane tytuły i stopnie naukowe:
 
2008: magister etnologii (Masarykova univerzita Brno, Wydział Artystyczny (Wydział Etnologii MU), tytuł pracy magisterskiej: Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu poślednich nositelek lidového oděvu na Strážnicku. [obrona z wyróżnieniem], promotor: dr hab. prof. Alena Křížová).
2013: magister sociologii (Masarykova univerzita Brno, Wydział Fakulta sociálních studií (Wydział Sociologii MU), tytuł pracy magisterskiej: Gentrifikace: Příležitost integrace? Případová studie lokality Brno Zábrdovice. [obrona z wyróżnieniem], promotor: dr hab.  Michal Vašečka).
2013: doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (Masarykova univerzita Brno, Wydział Artystyczny (Wydział Etnologii MU), tytuł rozprawy doktorskiej: Žena v tradiční kultuře. Sociokulturní sondáž přenosu tradice lidového oděvu v genderové linii. [obrona z wyróżnieniem]. Promotor: dr hab. prof. Alena Křížová), recenzenci: dr hab. Martina Pavlicová, dr hab. prof. Marta Botiková.
 
Zainteresowania badawcze: 
 
Problematyka zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy: problematyka płci kulturowej w kontekście kulturowym i społecznym, strój ludowy i jego konsekwencje społeczne,  etnologia i antropologia miasta, metodyka badań terenowych, problematyka wykluczenia społecznego, mediacje i łagodzenie konfliktów (na poziomie społeczności i jednostek)
 
Liczba publikacji:
 
Dorobek naukowy: liczba książek  –  8 (monografie autorskie – 1, monografie współautorskie – 7), liczba opublikowanych artykułów: 17. 
 
Udział w organizacjach, towarzystwach naukowych
 
2017 Członkimi České sociologické společnosti (Czeskie Towarzstwo Socjologiczne)
2011 Członkini České komise pro UNESCO, Nehmotné kulturní dědictví (Czeska Komisja UNESCO ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego)
2004 Członkini Mezinárodního svazu muzeí - ICOM (Międzynarodowego Związku Muzeów)
2004 Członkini České národopisné společnosti (Czeskiego Towarzystwa Ludoznawczego)
 
Udział w projektach badawczych
 
2016 - 2017    Projekt Právní a sociologický rozměr interkulturní mediace v ČR - Právnická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
2016 - 2017    Projekt Nástroje ochrany kulturního, přírodního a smíšeného dědictví - Právnická fakulta, Masarykovy univerzity, Brmo
2011 – 2015    Projekt FIFA: Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky, Masarykova univerzita, Brno
2012 – 2014    Projekt SITMU: Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě, Masarykova univerzita, Brno
2012 – 2013    NEUJOBS – Vytváření a přizpůsobování pracovních míst v Evropě v kontextu socio-ekologické transformace (Creating and adapting jobs in Europe in the context of socio-ecological transition), Sedmý rámcový program, Evropská komise - Evropský výzkumný prostor, CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce, Bratislava
2009    ConDENSE Sociálně prostorové důsledky demografických změn ve  středoevropských a východoevropských městech (Socio-spatial consequences of demographic change for East Central European cities), Etnologický ústav, Akademie České republiky v.v.i., Brno
 
Staże naukowe i wyjazdy dydaktyczne
 
2016: StypendiumHusovy nadace na działanie w ramach projektu Międzykulturowa mediacja i zastosowanie  w praktyce
2015 – 2016    University of the Western Cape, Kapsztad, Republika Południowej Afryki – dziesięciomiesięczny staż badawczy post-doktorski
2014    Mezinárodní letní škola lidských práv (Międzynarodowa szkoła praw człowieka) – Tom Lantos Institute, Budapeszt.
2010    Letní škola (Szkoła letnia) w Ohridu i Skopje (Macedonia) – miesięczny staż naukowy
2009    Collegium Pontes - Görlitz (Niemcy) – miesięczny staż naukowy
2006  International Council of Museums - Kopenhaga (Dania)- dziesięciodniowy staż studencki