dr Remigusz Kopoczek

Remigiusz Kopoczek.jpeg
adiunkt w Zakładzie Studiów Globalnych
 
tel. 338546176, 338546177
remigiusz.kopoczek@us.edu.pl
 
Kariera zawodowa:

W latach 1993-1999 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Począwszy od roku 1995 do 2001 związany z działalnością firm internetowych Petex Service i I.Q. net. Od roku 2001 pracuje na macierzystej uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Współtwórca nowego kierunku studiów „projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”, który uzyskał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 roku. Laureat nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne za rozwój innowacyjnego, praktycznego kierunku artystycznego „projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” w roku 2014.  Współtwórca i organizator Letniej Akademii Gier. Pomysłodawca i współtwórca pierwszego polskiego akceleratora gier wideo ARP Games, powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski i Powiat Cieszyński, którego jest prezesem.
Współautor i uczestnik wielu projektów związanych z projektowaniem gier, między innymi PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego, Festiwal sztuki i gier niezależnych LAG.
 
Funkcje administracyjne na Uczelni:

 • Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Artystycznego (2012-2016).

 
Zainteresowania badawcze:
 
Swoje zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z grami tradycyjnymi i grami wideo. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom na styku kultury i produkcji gier wideo, a także wszystkim zagadnieniom pokrewnym. Zafascynowany Chinami i azjatyckimi grami wideo. Uczestniczył jako wykonawca i współautor w kilku grantach krajowych i międzynarodowych:

 • wykonawca i współautor projektu pt. Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii – NITKA, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, 2013-2015
 • wykonawca i współautor projektu pt. PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, 2014-2015
 • wykonawca i współautor projektu pt. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – studia II stopnia, finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Rozwój Polskich Uczelni, 2014-2016
 • wykonawca i współautor projektu pt. Festiwal sztuki i gier niezależnych LAG, finansowany ze środków programu Kreatywna Europa komponent Kultura na lata 2014-2020 realizowany wraz z partnerami z Ostravska Univerzita v Ostrave, Univerzita Sv Cyrila a Metoda v Trnave, 2015-2019

 
Publikacje
 
Prace zwarte:
 

 • Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych.  Wydawnicto Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012.

 
Artykuły naukowe:

 

 • Game Jam jako przykład współpracy w procesie tworzenia gier komputerowych. W: Marketing Identity 2015. Red. Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský. Trnava 2015.
 • (wspólnie z  Katarzyna Kroczek-Wasińska, Hanna Grzonka): Space Mixing. W: Studia Artystyczne nr 1/2014.
 • Seminarium Ars Electronica – Linz. W: „Pole widzenia” 2013
 • (wspólnie z Małgorzata Łuszczak): Multimedia w dydaktyce i edukacji artystycznej.  W: Dobrze uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej. Red. Barbara Kożusznik. Katowice 2010, s. 171-199.
 • (wspólnie z Małgorzata Łuszczak):  Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej. W: Chowanna tom 2 (nr 45) rok 2010.
 •  Artistic Education Based on E-Learning. W: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Red. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Cieszyn 2009.
 • Analiza ruchu oczu w kontekście dysleksji rozwojowej dzieci. W: Tradycje kształcenia nauczycieli na Ziemi Cieszyńskiej - Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii UŚ w Cieszynie,  cz. 2. Red. W. Korzeniowska, R. Mrózek, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik. Cieszyn 2009.
 • Metóda a techniky využívania virtuálnej skutočnosti v umeleckom vzdelávani v medzinárodných tímoch. W: Médiá, společnosť, medialna fikcia. Red. S. Magal, M. Mistrik, M. Solik. Trnava 2008.

 
Wybrane prace w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego:
https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38
 

Galeria
[current-page:title] - obraz