dr Grzegorz Błahut

http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/praga.JPG

dr Grzegorz Błahut

 

adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Antropologicznych

 

tel. 338546161
grzegorz.błahut@us.edu.pl

Kariera zawodowa
Studia magisterskie (1997-2002) na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, Filii w Cieszynie, na kierunku etnologia, ukończył pracą magisterską na temat Rola i znaczenie obrazu we współczesnej kulturze. Wybrane przykłady z ikonosfery miejskiej, filmu i telewizji pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. W 2003 roku odbył staż absolwencki w Dziale Archeologicznym Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, biorąc udział w badaniach archeologicznych na terenie bielskiej starówki. W latach 2004-2006 zrealizował podyplomowe studia pedagogiczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. Od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.
 
Zainteresowania badawcze:
Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim na problemach kultury mieszkańców miast oraz ulegających wpływom miejskiego stylu życia obszarach wiejskich. Terenem prowadzonych przez niego badań były dotychczas: Bielsko-Biała, Szczyrk, Buczkowice, Żuławy Gdańskie. Wiele uwagi poświęcił także analizom zjawisk wizualnych takich jak graffiti, film oraz wyobrażenia przestrzeni. Uczestniczył w projekcie międzynarodowym:

 • wykonawca w projekcie pt. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna(Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013), 2009-2010

Od 2009 roku jest członkiem cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Warto odnotować również, że w ubiegłych latach był niestrudzonym nauczycielem nie tylko studentów, ale i młodzieży oraz dzieci, aktorem-amatorem i twórcą nieprofesjonalnym, który zdobył uznanie w środowisku fachowców.

Zainteresowania pozanaukowe
Miłośnik zwierzaków, medycyny, jazdy na motocyklu i wszelkich zabaw na świeżym powietrzu.

Galeria zdjęć
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ale%20wieje_0.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Rumunia.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ze%20zwierzakami.jpg
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/zBocianem.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/Namysl.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/na%20motorze.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/z%20grabiami.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ide.JPG
http://old.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/imagecache/800x600/ycie%20jest%20snem.jpg

Publikacje

Redakcje i prace zwarte:

 • Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań. Red. G. Błahut, Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż. Cieszyn-Katowice 2011
 • Wychowanie dziecka -między tradycja a współczesnością. Red. G. Błahut, Ewa Ogrodzka-Mazur, N. M. Ruman, Toruń 2014
 • Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne.  Red. G. Błahut, E. Ogrodzka-Mazur, T. chmiel, Toruń 2016

Artykuły naukowe:

 • Interakcje symboliczne w kontekście geografii humanistycznej miasta – na przykładzie wlepek i graffiti. W: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Red. H. Rusek, A. Pieńczak. Cieszyn-Katowice 2011, s. 242-252
 • Telewizja a problem edukacji i enkulturacji. W: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań. Red. Z. Kłodnicki, A. Murzyn, A. Drożdż, G. Błahut. Cieszyn-Katowice 2011, s. 187-194
 • Przestrzeń semiotyczna miasta. Problemy i propozycje badawcze. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 11: Etnologia na granicy. Red. I. Bukowska-Floreńska, G. Odoj. Katowice 2011, s. 132-140
 • Rzeka jako droga w filmie „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli. W: Obrazy drogi w literaturze i sztuce. Red. J. Adamowski, K. Smyk. Lublin 2012, s. 223-232
 • Mapy mentalne jako wyobrażenia miejskich obszarów kulturowych „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta –funkcje i pogranicza. Red. G. Odoj, M. Szalbot. Katowice 2013, s. 47-56.
 • Problem stabilizacji srodowiska społeczno-kulturowego w procesie dorastania. Filmowe obrazy transgraniczności kulturowej dzieci, w: Wychowanie dziecka -między tradycją a współczesnością. Red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T. Chmiel, Toruń 2014, s. 232-248.
 • Urodziła mi się bieda -narzędzia, praktyki i strategie zbieraczy z osiedlowych śmietników, Red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2015, s. 577-598.

 
Więcej zapisów bibliograficznych znajduje się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej UŚ: http://biblio.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_wszm21.p?ID1=LJFMSOJIRH... [aktualizacja: 20.09.2017]