Grant NPRH dla dr hab. Agnieszki Pieńczak

[current-page:title] - obraz

Rozstrzygnięto kolejny konkurs w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym udział wzięło 135 wniosków. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 15 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 13 897 692,50 zł.
 
W wykazie zakwalifikowanych projektów na ósmym miejscu znalazł się również Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II (kier. dr hab. Agnieszka Pieńczak) z budżetem wynoszącym ponad 513 tys. zł.
 
To kolejna edycja długofalowego projektu, którego efekty można śledzić na platformie cyfrowej Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego. Na stronie znajduje się blisko 13 200 obiektów, tworząc trzy unikatowe elektroniczne katalogi danych (www.archiwumpae.us.edu.pl). Obejmują one ponad 470 ankiet dotyczących zbieractwa roślin dziko rosnących w celach pokarmowych i leczniczych (lata 1947–1953); 12 181 niepublikowanych fotografii (1954–1971) oraz 770 opublikowanych map (1958–2013).
 
W drugiej edycji projektu planuje się między innymi digitalizację i opracowanie naukowe dalszych niepublikowanych kolekcji etnograficznych z końca lat 60. XX wieku poświęconych obrzędowości urodzinowej i pogrzebowej.