Godziny rektorskie - czwartek

[current-page:title] - obraz

 
W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
na wniosek Samorządu Studenckiego,  ustala dzień 31 października 2019 r. dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.