Godziny dziekańskie - pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze

Z uwagi na zbliżające się zebranie naukowe w Instytucie Nauk o Kulturze (29 października br., Katowice) Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz w celu umożliwienia udziału w zebraniu wszystkim pracownikom wyraził zgodę na godziny dziekańskie obejmujące czas dojazdu do Katowic i czas trwania spotknia. Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Krzysztof Marek Bąk wydał również wiążącą decyzję o ogłoszeniu godzin dziekańskich dla pracowników INoK w dniu 29 października (godz. 9.00-15.30).  Prosimy zatem o poinformowanie o tym fakcie studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa, animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną i edukacja kulturalna.
 
Godziny dziekańskie obowiązują osoby, które zadeklarowały i potwierdziły swój udział w zebraniu.