Godziny dziekańskie dla studentów I roku

Z uwagi na fakt, że w dniu 19.11.2019 odbędą się „Otrzęsiny” dla studentów I lat studiów, w dniu następnym (tj. 20.11.2019) Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji ogłasza godziny dziekańskie do godziny 9.30.