Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni

oraz

Studenci  Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 

            W związku z ustaleniami  podjętymi na  kolegium rektorsko-dziekańskim ogłaszam dni 30 kwietnia oraz 4 maja br. dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zajęcia  przewidziane do realizacji  30 kwietnia należy odpracować w  terminie dogodnym dla studentów. Informację o terminie odrabiania zajęć proszę przekazać w formie pisemnej  Prodziekanowi ds. Studenckich i Kształcenia.

            Jednocześnie przypominam, że  decyzją JM Rektora 2 maja jest dniem wolnym od zajęć.

 

                                                          

                                     prof. dr hab. Zenon Gajdzica

              Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji