Etnolodzy na Śląskim Festiwalu Nauki. Temat przewodni - maska

warsztat robienia masek

W 3 Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach uczestniczyli również czynnie cieszyńscy etnolodzy, w tym dr Grzegorz Błahut ze studentami z Koła Naukowego Etnologów. Prezentowali oni między innymi maski irokeskie, ofiarowane IEiAK przez jednego z misjonarzy oraz prowadzili nadto warsztaty dekorowania masek.
 
Poniżej relacja z festiwalu:
 
https://www.radio.katowice.pl/zobacz,40886,Radio-Katowice-na-Slaskim-Fes...