Dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz w ogólnopolskim zespole oceniającym czasopisma i monografie pokonferencyjne

dziennik_urzedowy.jpg

Dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz  jako jeden z trzech etnologów znalazł się w kilkuosobowym zespole doradczym ds. oceny czasopism i monografii pokonferencyjnych dla dyscypliny nauka o kulturze i religii, powołanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Obecność przedstawicieli cieszyńskiej i poznańskiej etnologii jest tym bardziej cenna, że w zespole nie ma żadnego z polskich kulturoznawców. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że i w dalszych działaniach ministerialnych etnologia nie zostanie zmarginalizowana.