Dr hab. Kinga Czerwińska

[current-page:title] - obraz

W dniu 21 maja 2019 r. decyzją Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Kinga Czerwińska otrzymała stopień doktora habilitowanego  nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii.
 
Serdecznie gratulujemy!