Dr hab. Agnieszka Pieńczak członkiem zespołu ministerialnego

[current-page:title] - obraz

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego utworzono nowy Zespół doradczy do spraw projektów realizowanych w ramach programów "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" oraz "Szlakami Polski Niepodległej".
 
W skład 10-osobowego zespołu  weszła etnolożka z cieszyńskiego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ dr hab. Agnieszka Pieńczak. Zespół zajmować się będzie oceną raportów rocznych i końcowych realizowanych już projektów badawczych oraz opiniowaniem wniosków dotyczących zmian umowy. Pierwsze posiedzenie planowane jest już 30 maja br. w Warszawie.