Dr Grzegorz Odoj w VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych

plakat_konferencji.jpg

Dr Grzegorz Odoj uczestniczył w VI Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. Temat tegorocznej konferencji, która odbyła się 19 października 2018 w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym, brzmiał: „Trójkąt Trzech Cesarzy – unikatowe wartości i możliwości ich wykorzystania”. Organizatorami tego naukowego wydarzenia byli:  Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Przyrodniczego i  Kulturowego “Moje Miasto”, Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
 
Zasadniczym celem konferencji było podjęcie działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji historycznego i unikatowego miejsca znanego jako Trójkąt Trzech Cesarzy oraz podjęcie starań na rzecz jego prawnej ochrony w formie parku kulturowego. Dr Odoj wygłosił referat bezpośrednio wprowadzający w tematykę obrad pt. Trójkąt Trzech Cesarzy jako fenomen społeczny i kulturowy.
 
W ramach Internetowej Encyklopedii Zagłębia Dąbrowskiego dostępna  jest obszerna relacja z przebiegu tej interesującej sesji. Prezentuje ona pełne wystąpienia prelegentów, w tym wystąpienie dr. Grzegorza Odoja.
 
Poniżej stosowny link:
https://www.youtube.com/watch?v=MgTh6TIJ9kg