Doświadczenie kultury

[current-page:title] - obraz

Zbiór refleksyjnych, bardzo mądrych esejów Jerzego Jastrzębskiego o rozmaitych sposobach doświadczania kultury pokazuje, że niebywałe bogactwo ludzkiego życia ujawnia się w potencjale różnorodnych wyborów zachowań i wartości, w twórczej transgresji, w realizacji przyjętego stylu życia, we wzniosłej kontemplacji i w codzienności pełnej społecznych zasad i kulturowych konwencji. Przemyślenia autora dotyczą istoty kultury („kultura jest chaosem” – konkluduje), meandrów współczesnej tożsamości, znaczenia i aktualności rozważań o regionie (czy ów region, mała ojczyzna  to dziś utopia ?), całowania jako zjawiska społeczno-kulturowego, prostytucji, wyobraźni i życia duchowego czy też próby rozpoznania sensu i znaczenia szacunku, bezwstydu, zdrady i kary. Czytelnik, który zechce zanurzyć się w świat kulturowych symboli, znaków, wartości, które są treścią tej książki, już na wstępie napotka odautorską wskazówkę czy może przypomnienie-wyjaśnienie: „Należy pamiętać, że otaczający nas wielowymiarowy kosmos kultury jest przestrzenią tworzenia i powstawania iluzji, złudzeń fałszywych ideologii; obszarem przeróżnych oszustw, pułapek i komunikacyjnych manipulacji. Jest jednak także miejscem, w którym doświadczamy radości życia – wzlotów ducha i rozkosznych upadków ciała. I o tym jest ta książka”.
dr Grzegorz Odoj