Debata o przyszłości uczelni

[current-page:title] - obraz

W czwartek 21 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie władz rektorskich z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego poświęcone dyskusji nad przyszłością uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie związanych z zapowiadaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawą 2.0. 
 
Do uczestnictwa w debacie, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, całą wspólnotę akademicką Uniwersytetu Śląskiego zaprosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Zapis debaty znajduje się na stronie:
http://www.us.edu.pl/zapis-debaty-na-temat-przyszlosci-uczelni